isn't it ironic that the universe was created from an explosion.
patut lah orang berlumba-lumba meletopkan negara-negara
lain. semua mahu jadi tuhan. mahu menjadi pencipta.

1 comment: